0

Żel bez piłowania - Tips & Forma Doszkolenie techniczne

100,00 €
Brutto

Doszkolenie Techniczne

-Żel bez piłowania & Tips-Forma

Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych

Grupa: max 5 osoby

Czas trwania: 5h

Zadatek: 100€

 • omówienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów pomocniczych
 • opis budowy paznokci naturalnych oraz paznokci przedłużonych
 • praca z frezarką
 • nauka poprawnego doboru tipsów do naturalnej płytki oraz technika przyklejania i zastosowania kleju
 • nauka prawidlowego podlozenia szablonu
 • poznasz poprawny schemat nakładania żelu w pędzelku bez konieczności pilowania
 • stylizacja paznokci przedłużonych
clear

Size Guide

You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Size Guide. Displaying is possible for all products or for selected products, for selected categories.

This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.

Women's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Chest fit (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.1
Waist fir (inches) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
Waist fir (cm) 53.5 58.5 63.5 68.5 74 79 84
Hips fir (inches) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
Hips fir (cm) 81.5 86.5 91.5 96.5 101 106.5 111.5
Skort lengths (sm) 36.5 38 39.5 41 42.5 44 45.5

Men's apparel sizing

InternationalXSSMLXLXXLXXXL
Europe 32 34 36 38 40 42 44
US 0 2 4 6 8 10 12
Chest fit (inches) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
Chest fit (cm) 84-89 91-97 98-104 107-112 114-119 122-127 129-134
Waist fir (inches) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
Waist fir (cm) 71 76 81 86 91.5 96.5 101.5
Skort lengths (sm) 76 77.5 79 81 82.5 84 85.5
Tabela rozmiarów

Pośpiesz się! Tylko 3 szt. w magazynie!
 • western-union-vector-logo
 • Visa
 • PayPal
 • MasterCard

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWYCH 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w usłudze i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 2. Warunkiem udziału w usłudze jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu (§ 5 pkt 4 umowy)
 3. Zapisując się na szkolenie w pełni akceptujesz regulamin. Gwarancja miejsca na szkoleniu jest zadatek w wysokosci 100€.
 4. W razie rezygnacji ze szkolenia z art. 394 paragraf 1. zadatek nie ulega zwrotowi. Wpłata zadatku jest akceptacją regulaminu na stronie salonu.

§2
ORGANIZATOR

 1. Joanna Ledwon The Nails Place & Hessi 
 2. Miejsce usługi: Krüsbreede 54 48157 Münster
 3. Adres do zgłoszeń elektronicznych thenailsplacebyjoannaledwon@gmail.com

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkami uczestnictwa w usłudze sa:
 • zgłoszenie uczestnictwa w usłudze można dokonać wysyłając informację na adres thenailsplacebyjoannaledwon@gmail.com / telefonicznie lub przez platformy społecznościowe
 • uiszczenie opłaty w terminie 7 dni od dokanania wstępnej rezerwacji – kwoty w wysokości 100€ , tytułem zadatku.Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Organizatora:

The Nails Place & Hessi by Joanna Ledwon

IBAN: DE 87 3002 0900 5300 4078 24

BIC: CMCIDEDD 


 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta, Schulung oraz datę szkolenia.Pozostała kwota powinna być uregulowana w dzień szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie.

§4
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE

 1. Kursant(ka) ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w usłudze bez podania przyczyny.

 1. Wpłacona przez kursanta zadatek nie ulega zwrotowi w innym przypadku, niż odwołanie szkolenia przez organizatora.

 1. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w usłudze w trakcie jej trwania, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za usługę. 

§5

ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy
 • prowadzący bedzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi
 • w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny
 • firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty kursantki jeśli są one dostępne do wybranego szkolenia
 1. Organizator ma prawo oczekiwać, że:
 • Kursant(ka) w pełni zaangażuje się w proces usługi oraz będzie czynnie brać udział w ćwiczeniach
 • Kursant(ka) dostosuje się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł
 • Kursant(ka) przybędzie na czas oraz będzie brał udział w całości przewidzianego harmonogramu usługi oraz podpisze listę obecności
 1. Obowiązki Organizatora:
 • Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług z należyta starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą i umową.
 • Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia usługi, w tym sprzęt, materiały szkoleniowe oraz akcesoria.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Kursantów jest Organizator.
 2. Kursant(ka) wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi usługi swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z organizacją usługi oraz wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kursant(ka) wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu usługi oraz egzaminu.
 4. Kursant(ka) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją usług.

§10
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 roku
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień w regulaminu.
3 Przedmioty

Specyficzne kody

You can customize it or disable in the backoffice: Modules / Module manager / Product Extra Tabs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Żel bez piłowania - Tips &...

100,00 €