SZKOLENIA

W The Nails Place czekamy na Ciebie z profesjonanymi szkoleniami ze stylizacji paznokci.  Dzięki kursom prowadzonym przez wykwalifikowanego Instruktora zdobędziesz cenną wiedzę i doświadczenie. Posiadam szeroką ofertę szkoleń ze stylizacji paznokci, wśród których każda z Was znajdzie ofertę dopasowaną do swojego poziomu umiejętności.

 

PROWADZE SZKOLENIA GRUPOWE ORAZ INDYWIDUALNE:

Zapraszamy na nasz Instagram po więcej informacji

@joanna_ledwon_educator
 

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWYCH 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w usłudze i obowiązują wszystkich jego uczestników.
 2. Warunkiem udziału w usłudze jest wyrażenie oświadczenia o akceptacji regulaminu (§ 5 pkt 4 umowy)
 3. Zapisując się na szkolenie w pełni akceptujesz regulamin. Gwarancja miejsca na szkoleniu jest zadatek w wysokosci 100€.
 4. W razie rezygnacji ze szkolenia zadatek nie ulega zwrotowi. Wpłata zadatku jest akceptacją regulaminu na stronie salonu.

§2
ORGANIZATOR

 1. Joanna Ledwon The Nails Place & Hessi 
 2. Miejsce usługi: Krüsbreede 54 48157 Münster
 3. Adres do zgłoszeń elektronicznych thenailsplacebyjoannaledwon@gmail.com

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkami uczestnictwa w usłudze sa:
 • zgłoszenie uczestnictwa w usłudze można dokonać wysyłając informację na adres thenailsplacebyjoannaledwon@gmail.com / telefonicznie lub przez platformy społecznościowe
 • uiszczenie opłaty w terminie 7 dni od dokanania wstępnej rezerwacji – kwoty w wysokości 100€ , tytułem zadatku.Wpłata powinna być dokonana na rachunek bankowy Organizatora:

The Nails Place & Hessi by Joanna Ledwon

IBAN: DE 87 3002 0900 5300 4078 24

BIC: CMCIDEDD 


 • W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko kursanta oraz datę szkolenia.Pozostała kwota powinna być uregulowana w dzień szkolenia. Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie.

§4
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W USŁUDZE

 1. Kursant(ka) ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w usłudze bez podania przyczyny.

 1. Wpłacona przez kursanta zadatek nie ulega zwrotowi w innym przypadku, niż odwołanie szkolenia przez organizatora.

 1. W przypadku rezygnacji przez Kursanta z udziału w usłudze w trakcie jej trwania, Organizator nie zwraca dokonanych wpłat za usługę. 

§5

ZOBOWIĄZANIA STRON

 1. Klient ma prawo oczekiwać, że:
 • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy
 • prowadzący bedzie posiadał wiedzę merytoryczną i praktyczną dotyczącą zagadnień danego tematu realizowanej usługi
 • w czasie realizacji usługi zostanie zrealizowany zakres merytoryczny i praktyczny
 • firma spełni warunki formalne udziału w usłudze oraz zawartej umowy, w tym wyda materiały i certyfikaty kursantki jeśli są one dostępne do wybranego szkolenia
 1. Organizator ma prawo oczekiwać, że:
 • Kursant(ka) w pełni zaangażuje się w proces usługi oraz będzie czynnie brać udział w ćwiczeniach
 • Kursant(ka) dostosuje się do ustalonych w czasie realizacji usługi reguł
 • Kursant(ka) przybędzie na czas oraz będzie brał udział w całości przewidzianego harmonogramu usługi oraz podpisze listę obecności
 1. Obowiązki Organizatora:
 • Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań oraz realizacji usług z należyta starannością, zgodnie z zaakceptowaną ofertą i umową.
 • Organizator zapewnia wszystkie materiały do przeprowadzenia usługi, w tym sprzęt, materiały szkoleniowe oraz akcesoria.

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Kursantów jest Organizator.
 2. Kursant(ka) wyraża zgodę na udostępnienie organizatorowi usługi swoich danych osobowych, które będą przetwarzane w celach związanych z organizacją usługi oraz wykonaniem zawartej umowy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Kursant(ka) wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnienie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach z przebiegu usługi oraz egzaminu.
 4. Kursant(ka) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez organizatora powyższych fotografii na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używanie w Internecie (strona internetowa, media społecznościowe) oraz w innych formach utrwaleń, związanych z działalnością organizatora w zakresie związanym z przeprowadzaniem i promocją usług.

§10
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2022 roku
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień w regulaminu.

Aktywne filtry

Metoda Zelowa Migdał i Oval Szkolenie...

Szkolenie Podstawowe -Metoda Żelowa- Kształt Migdał & Owal Grupa: max 4 osoby Czas trwania: 2 dni po 6/7h Zadatek: 100€ W programie m in:  wyjaśnienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci omówienie chorób oraz schorzeń paznokci prezentacja przebiegu dezynfekcji oraz...

Cena 100,00 €

Pedicure Kosmetyczny - Hybrydowy

Szkolenie Podstawowe -Pedicure Kosmetyczny- Grupa: max 4 osoby Czas trwania: 5h Zadatek: 100€ wyjaśnienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci budowa i choroby płytki paznokcia definicja wykonania zabiegu oraz omowienie przeciwwskazań przygotowanie stanowiska pracy oraz omowienie...

Cena 100,00 €

Manicure Hybyrydowy szkolenie podstawowe

Szkolenie Podstawowe  - Manicure Hybrydowy-   Grupa: max 4 osoby Czas trwania: 5h wyjaśnienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci omówienie chorób oraz schorzeń paznokci wyjaśniamy różnicę między dezynfekcją a sterylizacją omówienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów...

Cena 100,00 €

Żel bez piłowania - Tips & Forma...

Doszkolenie Techniczne -Żel bez piłowania & Tips-Forma Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych Grupa: max 5 osoby Czas trwania: 5h Zadatek: 100€ omówienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów pomocniczych opis budowy paznokci naturalnych oraz paznokci przedłużonych praca z...

Cena 100,00 €

Doszkolenie Techniczne - Kwadrat Salonowy

Doszkolenie Techniczne Kształt Kwadrat  Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych Grupa: max 5 osob Czas trwania: 5h Zadatek: 100€ omówienie odpowiednich produktów, które przyspiesza Twoja prace  schemat pracy z szablonem  schemat pracy z tipsem tajniki piłowania  proporcja idealnego tunelu...

Cena 100,00 €

Doszkolenie Techniczne - Migdał, Oval i...

Doszkolenie Techniczne Kształt Migdał - Tips & Forma Szkolenie dla osób średnio-zaawansowanych Grupa: max 5 osob Czas trwania: 5h Zadatek: 100€ teoria kształtów owalnych omówienie odpowiednich produktów, które ułatwia Ci prace schamat pracy z szablonem oraz z tipsem proporcja przedłużania...

Cena 100,00 €